چه عواملی باعث سایش لاستیک خودرو می شود؟

43

1398/8/18

18:30


یکی از مهمترین و کلیدی ترین اجزاء خودرو، لاستیک آن است که به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های بالا باید برخی نکات را به منظور نگهداری آن انجام داد. لاستیک سایی بیشتر در خودروهای مدل پایین به چشم می خورد و دلیل آن این است که به مرور زمان زاویه های تنظیم این خودروها به هم می خورد و در هنگام تعمیر توسط تعمیرکاران غیرمجرب نیز این اندازه ها رعایت نمی شود و یا اصلا دقیق تنظیم نمی شود. به عنوان مثال زمانی که برای تعمیر جلوبندی خودرو و تعویض سیبک ها یا فنر بندی خودرو به تعمیرگاه مراجعه می کنید ممکن است تنظیم های زیر به هم بخورد:
فرمان خودرو
به گزارش خودروبانک و به نقل از تسنیم، اگر در هنگام رانندگی خودرو شما به یک سمت کشیده می شود بخصوص در زمانی که فرمان را رها می کنید، اولین کاری که باید انجام دهید چک کردن میزان باد لاستیک هاست. اگر باد لاستیک ها تنظیم بود ممکن است موارد دیگری همچون تنظیم نبودن میل فرمان یا زاویه کمبر و کستر درست نباشد و یا فرمان درست در مرکز تنظیم نشده باشد. حال اگر فرمان خودروی شما بیش از اندازه بازی دارد یا به سختی می پیچید، باید مارپیچ فرمان و قطعات داخلی جعبه فرمان را بررسی کنید.
فنربندی
فنربندی خودرو دارای اجزای متعددی است. برای بررسی فنربندی خود باید همراستایی چرخ ها، یاتاقان های آنها، بوش و میله تعادل، بازوهای کنترل فنر و خود فنرها بررسی شوند. اگر بخش هایی از فنرها دچار سائیدگی شده یا صدمه دیده باید تعویض شوند. اگر این کار صورت نگیرد باعث فرسودگی پیش از موعد سایر بخش های سیستم فنربندی و خودرو خواهد شد.
همراستایی
به منظور هدایت مناسب خودرو و جلوگیری از سایش لاستیک، چرخ ها باید همراستا باشند. همراستا بودن چرخ ها باعث می شود تا سائیدگی و اصطکاک و سر خوردن چرخ ها جلوگیری شود. همچنین مصرف سوخت شما را کاهش می دهد و فشار بر روی فرمان و فنربندی شما نیز کاسته شده و هدایت خودرو بهتر صورت می گیرد.

مطالب مشابه