کنایه‌ به لاکچری‌بازی در جلسات دفاع از پایان‌نامه

منبع: برترین ها

31

1398/8/18

19:13


محمدرضا یزدان پرست؛ مجری شبکه آموزش در کنایه‌ای تند به لاکچری‌بازی در پذیرایی جلسات دفاع از پایان‌نامه گفت: ته‌چین مرغ و نوتلا و اسپرینگ‌رولِ گوشت، بار علمی به کسی اضافه نکرده است!

برترین‌ها: محمدرضا یزدان پرست؛ مجری شبکه آموزش در کنایه‌ای تند به لاکچری‌بازی در پذیرایی جلسات دفاع از پایان‌نامه گفت: ته‌چین مرغ و نوتلا و اسپرینگ‌رولِ گوشت، بار علمی به کسی اضافه نکرده است!

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کنایه‌ی به لاکچری‌بازی در جلسات دفاع از پایان‌نامه

مطالب مشابه