صدور مجوز برای 17 نشریه دانشجویی

منبع: عصر ایران

40

1398/8/18

19:24


صدور مجوز برای 17 نشریه دانشجویی

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برای ۱۷ نشریه دانشجویی دانشگاه تهران مجوز چاپ صادر شد.

به گزارش ایسنا، به نقل ازروابط عمومی دانشگاه تهران، در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، با تغییرات ۱۸ نشریه دانشجویی موافقت به‌عمل آمد.

هم‌چنین در این جلسه ۱۷ نشریه جدید دانشجویی مجوز چاپ گرفتند.

مطالب مشابه