عبدالرضا سروقد مقدم دبیر علمی هشتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: طی این کنفرانس سه روزه که در "مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی" برگزار می‌شود؛ حدود ۵۷۰ مقاله ارایه می‌شود که علاوه بر مقالات داخلی، ۳۲ مقاله نیز از سایر کشورهای جهان به دبیرخانه ارسال شده است.

وی افزود: پس از فراخوان چکیده مقاله و در ابتدای کار، حدود ۱۰۲۸ چکیده مقاله به دبیرخانه هشتمین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله رسید که در مرحله اول داوری‌ها ۵۷۰ چکیده مقاله پذیرفته شد.

مقدم با اشاره به شعار کنفرانس «توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورهای در معرض خطر زلزله» تصریح کرد: در مجموع ۱۲ کشور از جمله: کانادا، آلمان، انگلستان، سوئیس، ایتالیا، نیوزلند، اسلوونی، الجزایر، چین، ژاپن، ترکیه و سوریه در این کنفرانس شرکت می کنند.

دبیر علمی هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، خاطرنشان کرد: طی این کنفرانس ۱۱ سخنران کلیدی از این کشورها حضور خواهند داشت که به تبادل نظر و ارایه جدیدترین اطلاعات و یافته های علمی خود در محورهای مختلف کنفرانس خواهند پرداخت.

وی با اشاره به سعی در جهت گیری مطالعات پژوهشی بر فعالیت های کاربردی؛ گفت: طی روزهای برگزاری کنفرانس، ۱۵ کارگاه و نشست تخصصی از جمله: "درس آموخته ها و چالش های بازسازی، تعمیر و مقاوم سازی ساختمان ها بعد از زلزله سرپل ذهاب"، "جنبه های ژئوتکنیکی و زمین شناسی در زلزله سرپل ذهاب: آموخته ها و چالش ها"، "برآورد خطر زمین لرزه و دریالرزه در زون فرورانشی مکران: دستاوردها، نیازها و چالش های پیش رو"، "ارزیابی نیازها بعد از رخداد سانحه و برنامه ریزی بازتوانی اولیه"، "خسارت، رکورد، مدل‌های غیرخطی و عدم قطعیت در کاربردهای مهندسی زلزله بر اساس عملکرد"، "طرح جامع مدیریت بحران زلزله؛ مطالعه موردی شهر کرج" برگزار و نیز نمایشگاهی تخصصی در حاشیه آن برپا خواهد بود.