ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی؛ 19 آبان

ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی؛ 19 آبان


منبع: طرفداری

40

1398/8/20

00:18


ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی؛ 19 آبان

با هم به مرور فعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

طرفداری- به مرور فعالیت ورزشکاران در 19 آبان پرداخته ایم.

سعید آقایی

سعید اقایی

مهدی مهدوی کیا و فریدون زندی

مهدی مهدوی کیا و فریدون زندی

شایان مصلح

شایان مصلح

 خاطره بازی بهادر عبدی

پرسپولیس

فرزاد مجیدی و دوستانش

فرزاد مجیدی و دوستانش

حنیف عمران زاده، رضا عنایتی و علیرضا نیکبخت

مرتضی پورعلی گنجی و مادرش

مرتضی پورعلی گنجی و مادرش

آرش افشین

آرش افشین

بهنام برزای

بهنام برزای

مسعود شجاعی و دیگر ورزشکاران قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی را تبریک گفتند

 

مطالب مشابه