خوراندن گوشت خوک به کودکان مسلمان در انگلستان مسئله ساز شد

منبع: حوزه

9

1398/8/20

03:41


حوزه/ والدین سه کودک مسلمان در یورک شایر انگلستان که یک خانواده سرپرست به فرزندانشان گوشت خوک خورانده اند، به دادگاه شکایت کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت کودکان شدند.

خوراندن گوشت خوک به کودکان مسلمان در انگلستان مسئله ساز شد

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از thesun، به سه کودک مسلمان زیر 16 سال  در یورک شایر انگلستان، که به یک خانواده سرپرست سپرده شده بودند، گوشت خوک خورانده شد که این مسئله سبب شد کار آن ها به دادگاه کشیده شود.

 این سه خواهر و برادر - همگی زیر 16 سال - از والدینشان به دلیل نگرانی از خشونت خانگی در خانه خانواده جدا شده بودند، اما هنگامی که سرپرستی آن ها به یک خانواده مسیحی سپرده شده بود، پدر این خانواده بدون توجه به اعتقادات مذهبی آنان برای صبحانه ساندویچ بیکن (گوشت خوک) و تخم مرغ برایشان آماده کرده و آنان را مجبور به خوردن آن کرده است. وی گفته است: من بیکن درست می کنم و شما باید آن را بخورید! به یکی از کودکان در یک مراسم نیز هات داگ غیرحلال خورانده شد.

  پدر این خانواده در یورک شایر متهم شده که «نقش خدا» را بازی کرده و «اعتقاد اسلامی» کودکان  را نادیده گرفته است. آنجلا فنریتی قاضی دادگاه این عمل را «شرم آور» خواند.  

 پدر این کودکان مسلمان به دادگاه شکایت کرده است. مادر وی نیز گفت: من هرگز فرهنگ خودم را در مراحل دادگاه تحمیل نکردم، اما صبر و حوصله من نیز محدوده ای دارد!

وی گفت: شورای مراقبت از کودکان مسلمانان را دوست ندارند و دلشان نمی خواهد بچه های مسلمان از والدین مسلمان با فرهنگ اسلامی بزرگ شوند.  

به نظر می رسد والدین غیرمسلمان سعی داشته اند کودکان را غربی و مخالف با مذهب بزرگ کنند.

مطالب مشابه