توضیحات نوبخت درباره افزایش قیمت بنزین

منبع: برترین ها

14

1398/8/24

03:43


رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار عنوان کرد.

برترین‌ها: رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار عنوان کرد.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

توضیحات نوبخت درباره افزایش قیمت بنزین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو