درخواست از صداوسیما برای پوشش نظرات معترضان

منبع: عصر ایران

19

1398/9/11

22:55


درخواست از صداوسیما برای پوشش نظرات معترضان

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و نماینده وی در شورای نظارت بر صداوسیما در نامه ای خطاب به رئیس این شورا خواستار پوشش نظرات معترضان حوادث اخیر در صداوسیما شد.

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو