حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور با انتشار توییتی نوشت:

‌چراغ بنزینش روشن شده بود. ‌گفت: تمام شد؛ ۱۰ لیتر زدم ۳۰ تومن ولی باهاش فقط ۲۶ تومن کار کردم.

‌جماعت زیادی از راه مسافرکشی با ماشین شخصی زندگی می کنند یا به کمک آن به عنوان کار دوم زندگی شان را اداره می کنند.