بسکتبال NBA؛ اسلم دانک جیمز هاردن مقابل سن آنتونیو اسپرز که مردود اعلام شد

منبع: طرفداری

29

1398/9/14

02:34


طرفداری- در جریان شکست هیوستون راکتس مقابل سن آنتونیو اسپرز، اسلم دانک جیمز هاردن که به طور عجیبی از سبد بیرون آمد، توسط داوران مردود اعلام شد.

مطالب مشابه