زیان انباشته بانک سرمایه به ۱۶/۶ هزار میلیارد تومان رسید

منبع: ساتین

99

1398/2/25

12:12


بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد براساس آخرین صورت مالی بانک سرمایه، زیان انباشته این بانک به ۱۶/۶هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین زیان انباشته دو شرکت زیرمجموعه این بانک نیز برای شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم ۱۵۸ میلیارد تومان و برای صرافی سرمایه نیز ۲۸ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

سود سهام بانک سرمایه تحلیل بانک سرمایه اخبار مهم بورس اخبار بانکی آخرین وضعیت بانک سرمایه

منبع : نود اقتصادی