جوراب ترامپ +عکس

جوراب ترامپ +عکس


منبع: ساتین

778

1398/2/25

14:42


قائم مقام فرماندار ایالت لوئیزیانا جوراب‌ خود را که طرح دونالد ترامپ بر روی آن است به رییس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد.

رئیس جمهور آمریکا جوراب عجیب جوراب رئیس جمهور بیوگرافی دونالد ترامپ اینستاگرام دونالد ترامپ اخبار آمریکا

رئیس جمهور آمریکا جوراب عجیب جوراب رئیس جمهور بیوگرافی دونالد ترامپ اینستاگرام دونالد ترامپ اخبار آمریکا

رئیس جمهور آمریکا جوراب عجیب جوراب رئیس جمهور بیوگرافی دونالد ترامپ اینستاگرام دونالد ترامپ اخبار آمریکا

تصویری


ویدئو