بررسی نقد مبناشناختی روش جیمز بلمی در نقد متن قرآن

منبع: حوزه

15

1398/10/6

01:17


حوزه/ پژوهشگر حوزه علمیه قم گفت: اشکالات رایجی در مطالعات آکادمیک غرب پیرامون قرآن وجود دارد؛ آنچه که بین شیعیان رواج دارد، تواتر شفاهی قرآن بوده و ما در لزوم اصلاح با جیمز بلمی اختلاف داریم، اما در زمینه قرائت اختلافاتی وجود دارد و ما این ها را اختلافات قرائتی می دانیم.

بررسی نقد مبناشناختی روش جیمز بلمی در نقد متن قرآن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه سرکار خانم امیری امروز در پنل ظاهر و باطن، محکم و متشابه و ... در همایش دیدگاه های قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی که سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)برگزار شد، در ارائه مقاله خود با عنوان نقد مبناشناختی روش جیمز بلمی در نقد متن قرآن با تکیه بر آرای آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: بحث روش نقد متن یک روش جدید در مطالعات قرآنی مستشرقان بوده و هدف بنده شناساندن بیشتر این روش در محافل علمی بوده است.

وی افزود: اختلاف نظری که در تعریف روش نقد متن وجود دارد، معضلی است و در قرن 18 نخستین بار در غرب برای مطالعه کتاب مقدس استفاده شد، اما امروز برای بررسی قرآن مورداستفاده قرار می گیرد.

این پژوهشگره حوزه عملیه گفت: روش نقد متن در غرب شناخته شده و روی قرآن با هدف اصلاح و بازسازی متن قرآن استفاده می شود، از نظر جیمز بلمی متن قرآن از زمان نزول دچار تغییراتی شده است.

امیری عنوان کرد: جیمز بلمی بیان می کند که مسلمانان از باب تقدسی که به قرآن قائلند، هیچ کاری در جهت اصلاح این متون قرآن برنداشته اند و من به دنبال این اصلاح هستم.

وی تاکید کرد: اشکالات رایجی در مطالعات آکادمیک غرب پیرامون قرآن وجود دارد؛ آنچه که بین ما رواج دارد، تواتر شفاهی قرآن بوده و ما در لزوم اصلاح با جیمز بلمی اختلاف داریم، اما در زمینه قرائت اختلافاتی وجود دارد و ما این ها را اختلافات قرائتی می دانیم.

تصویری


ویدئو