وی در بخشی از سخنانش به گرانی قیمت ها اشاره کرد و گفت:

اگر چند صباحی با گرانی مبارزه شد و ملت خوشحال از این که کمر این غول مزاحم شکسته شده است ولی متأسفانه مردم منفعت‌طلب تا آنجایی که توانستند علناً و تا آنجا که نتوانستند به طور پنهانی و ساختگی و تقلبی بر گرانی متاع خود افزودند و هنوز هم می‌افزایند .

همه شاهد بودیم و هستیم که از آن تاریخ به بعد میوه‌فروش جنس خوب را پنهان کرد و برای فروش عرضه ننمود. کارخانه‌های پارچه‌بافی عرض پارچه را کم کردند. قوطی‌های در بسته کوچک‌تر شد، لوله‌های خمیر دندان، صابون ریش‌تراشی و نظایر آن باریک و به قلم نی شبیه شد. شیشه‌های آشامیدنی باریک‌تر و سطح محتوی آنها پایین‌تر آمد، رستوران‌ها و مهمان‌خانه‌ها که جای خود دارند هم از کیفیت کاستند و هم از کمیت، قطعات گوشت را از هر سه بعد کم کردند و قس علی‌هذا.

در سایر شئونات کسب چنین رویه‌هایی معمول گشت. تعداد بسیار اندکی از این گران‌فروشان به دادگاه معرفی شدند. متأسفانه جرایمی که برای این گران‌فروشان قائل می‌شدند نه تنها آنها را تنبیه نمی‌کرد بلکه بلافاصله در تجاوز خود جری‌تر می‌شدند چون با فروش یکی دو روز خود آن مقدار ضرر خود را که جریمه شده بودند جبران می‌کردند با همه این نوع گران‌فروشی پنهانی نرخ بسیاری از اجناس علی‌الخصوص خواربار در این مدت ثابت نمانده و به طور غیر قابل تصوری افزایش قیمت علتی پیدا کرده است.

من چند نمونه از اینها را که قوت غالب مردم است با سال گذشته مقایسه می‌کنم. برنج نخود لوبیا لپه با توجه به مقایسه با سال گذشته از ۶۰ تا صد درصد افزوده شده است. مغز گردو صد و پنجاه درصد گران‌تر شده است. از ماهی سفید و آزاد صحبت نمی‌کنم. ماهی‌های کپور و کفال و غیره را هم نسبت به سال گذشته با درصد زیادی گران فرموده‌اید. در مورد کرایه مسکن چه عرض کنم. در تابستان سال ۵۴ طبقه دوم یک آپارتمان به وسیله یکی از دوستانم به مبلغ چهار هزار تومان اجاره شد. در تابستان امسال طبقه سوم مشابه آن به مبلغ هفت هزار تومان به اجاره رفت.

در مورد خدمات و دستمزدها وضع از همه بدتر است. باز برای مثال عرض می‌کنم اگر دو سال قبل برای سرویس کاربوراتور بخاری ده تومان می‌گرفتند حالا یکصد و بیست تومان مطالبه می‌کنند. حالا هم که دولت بعضی نرخ‌ها را آزاد اعلام کرده است و معلوم نیست پایان این گرانی به کجا خواهد انجامید؟

 گرانی یا تورم و یا هر نام دیگری که به آن بگذارید با این شدت رو به صعود است. دولت برای کارمندان و حقوق بگیران ثابت چه فکری کرده است؟ آیا در چنین شرایطی می‌شود با فساد مبارزه کرد؟