بر این اساس دولت باید دور جدیدی از مذاکرات را با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران آغاز کند. همچنین با توجه به این که تصمیم‌گیری در FATF بر اساس اجماع مؤثر صورت می‌گیرد، لازم است دولت با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی با کشورهایی مانند روسیه و چین، از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای جلوگیری کند.

پیشنهاد سایت احمدتوکلی در حالی مطرح می شود که چین و به ویژه روسیه در باره پذیرش قواعد FATF توسط ایران هشدارهای شدیدالحن داده اند.