بی‌حرفِ پَس و پیش، این است توئیت یامین‌پور

منبع: برترین ها

24

1398/10/6

02:35


وحید یامین پور از نزدیکان جبهه پایداری در توئیتی کنایه آمیز، عدم استقبال مردم از دعوت به اعتراضات در روز پنجم دی که مصادف با چهلم درگذشتگان حوادث آبان ماه بود را به سخره گرفت.

برترین‌ها: وحید یامین پور از نزدیکان جبهه پایداری در توئیتی کنایه آمیز، عدم استقبال مردم از دعوت به اعتراضات در روز پنجم دی که مصادف با چهلم درگذشتگان حوادث آبان ماه بود را به سخره گرفت.

بی‌حرفِ پَس و پیش، این است توئیت یامین‌پور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو