اینم گاوبازی ترامپ با دیوار مرزی!

منبع: برترین ها

23

1398/10/6

05:46


سیاست های ضد مهاجرتی دونالد ترامپ و ایجاد دیوار مرزی با مکزیک که حواشی و تبعات آن همچنان گریبانگیر دولت آمریکاست سوژه کارتونی از داریو کاستیلجوس در سایت کگل شد.

خبرآنلاین: سیاست های ضد مهاجرتی دونالد ترامپ و ایجاد دیوار مرزی با مکزیک که حواشی و تبعات آن همچنان گریبانگیر دولت آمریکاست سوژه کارتونی از داریو کاستیلجوس در سایت کگل شد.

اینم گاوبازی ترامپ با دیدار مرزی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو