شبکه کانادایی با سانسور ترامپ، جنجال‌ساز شد

منبع: برترین ها

23

1398/10/6

06:26


سی بی سی کانادا صحنه حضور ترامپ در تنها در خانه ۲ را سانسور کرد و خبرساز شد. مخاطبان از این اقدام استقبال کردند، اما شبکه CBC کانادا در پاسخ به رسانه های آمریکایی گفته دلیل این کار سیاسی نبوده و فقط می خواستند زمانی برای آگهی های بازرگانی داشته باشند.

جماران: سی بی سی کانادا صحنه حضور ترامپ در تنها در خانه ۲ را سانسور کرد و خبرساز شد. مخاطبان از این اقدام استقبال کردند،

اما شبکه CBC کانادا در پاسخ به رسانه های آمریکایی گفته دلیل این کار سیاسی نبوده و فقط می خواستند زمانی برای آگهی های بازرگانی داشته باشند.

شبکه کانادایی با سانسور ترامپ، جنجال‌ساز شد

مطالب مشابه


تصویری