ویدیو، تمام گل های کریم بنزما برای رئال مادرید در سال 2019

منبع: طرفداری

20

1398/10/6

10:15


طرفداری- سایت رسمی رئال مادرید تمام گل های کریم بنزما در سال 2019 را منتشر کرده است. این مهاجم فرانسوی تاکنون در 488 بازی برای رئال مادرید، 238 گل به ثمر رسانده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو