ویدئویی از هانی کُرده روی تخت بیمارستان

منبع: برترین ها

20

1398/10/6

10:34


سایت روزنامه جام جم ویدئویی از هانی کُرده؛ اوباش معروف تهران که در بیمارستان بستری است را منتشر کرده است.

سایت روزنامه جام جم ویدئویی از هانی کُرده؛ اوباش معروف تهران که در بیمارستان بستری است را منتشر کرده است.

این سرکرده اراذل تهران که شایعات بسیاری درباره‌اش شنیده می شد با حمله ۶ قمه به دست در خودرویی ۲۰۶ به شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد و این جدیدترین تصویر ویدئویی از او روی تخت بیمارستان است.

ویدئویی از هانی کُرده روی تخت بیمارستان

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو