به گزارش رویترز، طبق سندی که به تصویب کابینه ژاپن رسیده است، این کشور به منظور حراست از کشتی های ژاپن در منطقه خاورمیانه یک فروند ناوجنگی و دو فروند هواپیمای گشت زنی به این منطقه اعزام می کند.

دولت ژاپن دلیل اعزام این ناو جنگی و هواپیماهای گشت زنی را وضعیت بی ثبات در منطقه خاورمیانه عنوان کرد؛ منطقه ای که حدود ۹۰ درصد از نفت خام وارداتی ژاپن را تأمین می کند.

طبق این سند، یک فروند ناوشکن مجهز به بالگرد و دو فروند هواپیمای گشت زنی «پی -۳ سی» را برای گردآوری اطلاعات و با هدف تضمین عبور امن کشتی های ژاپنی از منطقه اعزام خواهد کرد.

در صورت وقوع شرایط اضطراری، وزیر دفاع ژاپن دستوری ویژه صادر می کند که به نیروها اجازه می دهد تا برای حراست از کشتی های در معرض خطر از تسلیحات استفاده کنند.