فیلم لحظه سوختن کوه سیاهکل در گیلان

منبع: رکنا

13

1398/10/6

13:05


به گزارش رکنا، کوه سیاهکل در استان گیلان به علت وزش باد گرم آتش گرفته استو تاکنون هیچ مقام مسئولی برای مهار این حریق گسترده اقدام نکرده است.

تصویری


ویدئو