طبق این گزارش، یک هواپیمای خطوط «بک ایر» لحظاتی پس از پرواز از فرودگاه آلماتی دچار سانجه شده است.
کمیته هواپیمایی قزاقستان هم اعلام کرده است که این هواپیما در حال بلند شدن از روی باند با کاهش ناگهانی ارتفاع به یک ساختمان کوچک در نزدیکی فرودگاه برخورد کرده است.
نیروهای امدادی در محل سقوط این هواپیما حاضر شده‌اند. تاکنون کشته شدن ۱۴ نفر تایید شده است. گفته می شود ۲۲ نفر در این سانحه مجروح شده‌اند.
این هواپیما با ۹۵ مسافر و ۵ خدمه از آلماتی، پرجمعیت ترین شهر قزاقستان عازم نورسلطان پایتخت این کشور بود.