اعدام قاتل چینی در ژاپن +عکس

منبع: دوستان

11

1398/10/6

13:46


به دستور مقامات قضایی ژاپن، «وی وی» ۴۰ ساله اهل چین در زندان فوکوکا اعدام شد.

وی در جریان یک سرقت از صاحب فروشگاه پوشاک ۴ عضو خانواده را به قتل رساند.

«وی وی» و دو شریک در جنایت اجساد را پس از ارتکاب جرم به اقیانوس ریختند.

علی رغم انتقادات بین المللی ژاپن اعدام را افزایش داده است.

www.dustaan.com اعدام قاتل چینی در ژاپن +عکس

تصویری


ویدئو