پورعلی‌گنجی باید برود!

منبع: دوستان

8

1398/10/6

13:48


یک روزنامه قطری اعلام کرد تیم فوتبال العربی باید در خط دفاعی خود تجدیدنظر کند و مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع ایرانی خود را کنار بگذارد!

هواداران العربی خواسته های بالایی از مسئولان باشگاه به ریاست شیخ خلیفه بن حمد نسبت به تغییر قلب خط دفاعی تیم و کنار گذاشتن مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی و توافق با یک مدافع بهتر دارند.

www.dustaan.com پورعلی‌گنجی باید برود!

تصویری


ویدئو