شیوه کاملا جدید سانسور در سینمای ایران

منبع: برترین ها

11

1398/10/6

13:49


خسرو نقیبی؛ منتقد سینما شرح می‌دهد که شیوه جدید سانسور در ایران چه بلایی بر سر تاریخ سینما خواهد آورد.

برترین‌ها: خسرو نقیبی؛ منتقد سینما شرح می‌دهد که شیوه جدید سانسور در ایران چه بلایی بر سر تاریخ سینما خواهد آورد.

او در ایسنتاگرام خود متن زیر را منتشر کرد و نوشت: 

شیوه کاملا جدید سانسور در سینمای ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو