زهرا خواجوی، رکورد دقایق بسته نگه داشتن دروازه، در ایران را شکست

منبع: طرفداری

19

1398/10/6

13:52


زهرا خواجوی، رکورد دقایق بسته نگه داشتن دروازه، در ایران را شکست

زهرا خواجوی تاریخساز شد.

طرفداری- زهرا خواجوی، دروازه بان تیم وچان کردستان که این روز ها به دلیل دقایق بسته نگه داشتن دروازه اش معروف شد و با وریا غفوری هم دیداری داشت با گل نخوردن در 35 دقیقه دیگر به تنها دروازه بان ایرانی تبدیل می شد که بیش از 935 دقیقه دروازه اش را بسته نگه داشته است.

به گزارش طرفداری، با گذشتن 35 دقیقه از بازی وچان کردستان و شهرداری بم زهرا خواجوی با بسته نگه داشتن دروازه اش پیام نیازمند را پشت سر گذاشت و به تنها دروازه بانی در ایران تبدیل شد که بیش از 935 دقیقه دروازه اش را بسته نگه داشت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو