مخالفت دادگاه قانون اساسی ترکیه با ممنوعیت ویکی پدیا

منبع: دیجیاتو

11

1398/10/6

14:02


دادگاه قانون اساسی ترکیه ضمن برنده اعلام کردن ویکی پدیا، اعلام کرد ممنوعیت دو ساله دولت این کشور علیه ویکی پدیا آزادی بیان را نقض کرده است.

دو سال قبل دولت ترکیه به دلیل امتناع ویکی پدیا از حذف محتواهایی که ترکیه را به گروه های تروریستی مرتبط می کردند، این دانشنامه را مسدود کرد. حال دادگاه قانون اساسی ترکیه ضمن مخالفت با این حکم، آن را ناقض آزادی بیان خواند و دستور داد تا ممنوعیت سایت برداشته شود.

ترکیه آوریل سال 2017 (9 اردیبهشت ماه سال 96)، ویکی پدیا را به دلیل تهدید امنیت ملی از دسترس خارج کرد. ویکی مدیا (Wikimedia)، کمپانی مادر ویکی پدیا، به سرعت واکنش نشان داد ولی نتوانست دادگاه را به بازگرداندن ویکی پدیا قانع کند. این دانشنامه از آوریل سال 2017 تاکنون در ترکیه مسدود است.

ویکی پدیا

حال دادگاه قانون اساسی ترکیه، که بلندپایه ترین تشکل قضایی در این کشور محسوب می شود، با این تصمیم مخالفت کرده است. این تصمیم هم به نفع شهروندان ترکیه و هم به نفع ویکی پدیا است. این دانشنامه موضع سرسختی در برابر سانسور دارد و با تقاضای ترکیه برای حذف محتواهایی که از نظر دولت این کشور ایراد داشتند، مخالفت کرد.

دولت ترکیه تاکنون بیانیه ای در این رابطه منتشر نکرده است و هنوز معلوم نیست این سایت دقیقاً چه زمانی دوباره در دسترس قرار می گیرد، ولی شهروندان ترکیه به زودی می توانند دوباره از این دانشنامه بهره مند شوند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو