اعتراضات عراق؛ رئیس جمهور 'آماده استعفاست'

منبع: رکنا

10

1398/10/6

14:04


اعتراضات عراق؛ رئیس جمهور 'آماده استعفاست'

به گزارش رکنا، برهم صالح رئیس جمهور عراق همچنین یادآور شد که "اسعد العیدانی" نامزد فراکسیون البناء را برای نخست وزیری را مأمور به تشکیل کابینه نمی کند و خود او نیز برای استعفا از مقام ریاست جمهوری آمادگی دارد.

وی همچنین در این بیانیه آورده است: من به گروه های سیاسی و پارلمانی تاکید می کنم باید همیشه بیان کننده خواست های ملت و به دنبال حفظ امنیت آنها باشند.

براساس گزارش العالم، صالح با بیان اینکه در خصوص معرفی فراکسیون اکثریت، چند نامه متناقض به دست ریاست جمهوری رسیده است، توضیح داد که پارلمان در تاریخ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای فرستاد و در آن به شانزده ائتلاف شکل‌گرفته در اولین جلسه پارلمان اشاره کرد و گفت که بر همان اساس عادل عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه شد.

صالح افزود، قبل از این نامه، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ به صورت دستی به او داده شد، که در آن، فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت معرفی شده بود. «البته این نامه در تاریخ مذکور [در نامه] به ریاست جمهوری ارسال و ثبت نشده است و در آن زمان هم، رئیس جمهور هنوز انتخاب نشده بود و اگر هم به ریاست جمهوری می‌رسید، نامزد تشکیل دولت، از جانب فراکسیون البناء معرفی می‌شد نه از جانب احزاب شانزده‌گانه ائتلاف‌کرده. پس از اینکه این توضیحات را برای رئیس پارلمان فرستادیم و توضیح دادیم، رئیس پارلمان در پاسخ اعلام کرد که فراکسیون اکثریت، البناء است و باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند اما این در تناقض با نامه پارلمان مورخ دوم اکتبر ۲۰۱۸ و شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ است».

یک منبع عراقی گزارش داد، نماینده ای از ائتلاف سائرون می گوید که این ائتلاف استعفای برهم صالح را نخواهد پذیرفت و سائرون با پذیرش گزینه های مطرح شده از سوی احزاب برای نخست وزیری مخالف است.

از سوی دیگر، یک منبع عراقی گفته است، فشارهای آمریکا دلیل عدم پذیرش «اسعد عیدانی» به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل دولت از جانب برهم صالح شده است، «عیدانی» گزینه معرفی شده از سوی بزرگترین ائتلاف پارلمان عراق است.

برهم صالح

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو