هواوی هم با انتشار رشته توییت هایی به این مقاله واکنش نشان داد:

بار دیگر وال استریت ژورنال خبرهای کذبی را براساس اطلاعات غلط در مورد هواوی منتشر کرد. این بار اتهامات نادرست در مورد بودجه مالی هواوی که در آن، سرمایه گذاری ۳۰ ساله هواوی روی تحقیق و توسعه که عامل نوآوری بوده نادیده گرفته شده است.

هواوی همچنین اعلام کرد که حق اقدام قانونی علیه وال استریت ژورنال را به خاطر انتشار چندین مقاله بدون صداقت و مسئولیت برای خود محفوظ می داند.

هواوی بودجه خود در بخش تحقیق و توسعه را علت اصلی موفقیت ادامه دار خود دانسته و خاطر نشان کرده که طی سی سال گشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد سالانه اش را به ایجاد تکنولوژی ها و محصولات جدید اختصاص داده است. این شرکت همچنین دریافت هرگونه کمک مالی از دولت چین را انکار کرده و همواره هر گونه ارتباط با دولت چین را رد کرده است.