افزایش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های تهرانی

منبع: فرارو

7

1398/10/6

16:24


نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ۰.۹ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۲.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های تهرانی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از افزایش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های استان تهران خبر داد و گفت: نرخ تورم ماهانه استان تهران در آذر ١٣٩٨ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۹دهم درصد افزایش داشته است.

نعمت الله ترکی در گفتگو با ایسنا، در تشریح نرخ تورم ماهانه خانوار‌های استان تهران، گفت: منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب۳.۳ درصد و ۲.۳ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ۰.۹ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۲.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کاهش نرخ تورم سالانه خانوار‌ها در استان تهران اشاره کرد و افزود: نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های استان تهران به ۴۰.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گفته ترکی، منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری ۴۰.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۴۱.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

ترکی درباره تغییر قیمت‌ها در ماه جاری نیز گفت: در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات و حبوبات» (گوجه‌فرنگی، کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز) است.
 
در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل شخصی» (بنزین، انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌است. هم‌چنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی) و گروه «ادویه و خوراکی‌های طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو