فوتبالیست های متولد امروز؛ 27 دسامبر

منبع: طرفداری

21

1398/10/6

16:56


فوتبالیست های متولد امروز؛ 27 دسامبر

فوتبالیست های متولد امروز را مرور می کنیم.

طرفداری - امروز جمعه، ششم دی 1398 و بیست و هفتم دسامبر 2019 میلادی است. 

                                                           دانکن فرگوسن (49)

دانکن فرگوسن

                                                             عادل رامی (34)

عادل رامی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو