هادی طباطبایی: استقلال نیاز به تغییر مدیریت دارد نه تغییر مربی!

منبع: طرفداری

14

1398/10/6

17:17


هادی طباطبایی: استقلال نیاز به تغییر مدیریت دارد نه تغییر مربی!

طباطبایی بازهم از مدیریت استقلال انتقاد کرد.

طرفداری- هادی طباطبایی که در فصول گذشته یکی از منتقدین جدی مدیریت باشگاه استقلال بوده است، بازهم با انتشار پستی تاکید کرد که استقلال بیشتر نیاز به تغییر مدیریت دارد تا تغییر مربی.

پست هادی طباطبایی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو