یادگار امپراطوری اورارتوها

منبع: همگردی

20

1398/10/6

17:31


قلعه اربونی از جاذبه های گردشگری در ارمنستان است که توسط امپراطوری اورارتوها حدود 3 هزار سال پیش بنا شد. اربونی بر روی تپه ای در جنوب شرقی ایروان بنا شده و از محبوب ترین مکان های گردشگری در ایروان است. اربونی در اصل ریشه اسم ایروان است که در طول زمان دچار تغیر شد و به این شکل درآمد.

قلعه موزه اربونی

موزه اربونی

دژ اربونی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو