"جنگ ستارگان" برنده کریسمس شد/ جومانجی در تعقیب اثر جی جی آبرامز

منبع: ایران آرت

18

1398/10/6

17:42


خیزش اسکای واکر" به کارگردانی جی‌جی‌آبرامز در روز کریسمس، بازار سینما را در اختیار داشت و تنها در روز چهارشنبه ۳۲ میلیون دلار فروخت.

ایران آرت، فروش ۳۲ میلیون دلاری فیلم جدید "جنگ ستارگان" در روز کریسمس دومین فروش بزرگ روز کریسمس را پس از نمایش "نیرو برمی‌خیزد" از همین مجموعه در سال ۲۰۱۵ رقم زد. آن فیلم در روز کریسمس ۴۹.۳ میلیون دلار فرش کرده بود.

انتظار می‌رود فیلم نهم از مجموعه "جگ ستارگان" به کارگردانی جی‌جی‌آبرامز بتواند تا شنبه ۱۵۰ تا ۱۵۵ میلیون دلار دیگر بفروشد.

"خیزش اسکای واکر" تاکنون در بازار آمریکا ۲۵۸.۹ میلیون دلار فروخته و ۵۱۶.۸ میلیون دلار فروش کل آن در سطح جهان بوده است که به این معنی‌ست که رقم فروشش را در هشت روز از نیم میلیارد دلار عبور داده است.

به گزارش مهر، برنده دیگر کریسمس فیلم "جومانجی: سطح بعدی" بود که ۱۲.۶ میلیون دلار در یک روز فروخت.

"زنان کوچک" نیز با فروش ۶.۴ میلیون دلار در مکان سوم قرار گرفت.

"الماس‌های تراش نخورده" ساخته برادران سفدی نیز با فروش ۵.۹ میلیون دلار فیلم چهارم روز کریسمس شد. این تریلر تعلیق‌آمیز با بازی آدام سندلر ساخته شده است.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو