کدخدایی: مشکل انتخابات، انجام ندادن وظایف نمایندگی است

منبع: حوزه

7

1398/10/6

18:24


حوزه/ سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان مشکل انتخابات نیست، مشکل، انجام ندادن وظایف نمایندگی از جمله عدم تصویب قانون جامع انتخابات در طول ۴ سال گذشته است.

کدخدایی: مشکل انتخابات، انجام ندادن وظایف نمایندگی است

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره نظارت شورای نگهبان منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

نظارت شورای نگهبان مشکل انتخابات نیست، مشکل انجام ندادن وظایف نمایندگی، از جمله عدم تصویب قانون جامع انتخابات در طول ۴ سال گذشته است. این سوال همچنان باقی است که چرا قانون انتخابات به تصویب نهایی نرسید و بعد از هر بار طرح در مجلس از دستور خارج می شد؟

تصویری


ویدئو