نوشته پشت در اتاق «هانی کرده» در بیمارستان

منبع: برترین ها

1,369

1398/10/6

19:16


حال «هانی خمانه» معروف به «هانی کرده» وضعیت ثابتی دارد و تغییر چندانی در وضعیت او حاصل نشده و جز مادرش کسی اجازه ملاقات با او را ندارد.

همشهری آنلاین: حال «هانی خمانه» معروف به «هانی کرده» وضعیت ثابتی دارد و تغییر چندانی در وضعیت او حاصل نشده و جز مادرش کسی اجازه ملاقات با او را ندارد.

تصویر زیر از پشت در اتاقی که او بستری شده نصب شده است.

نوشته پشت در اتاق «هانی کرده» در بیمارستان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو