به گزارش الیوم السابع، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب با «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این دیدار در شهر مسقط، پایتخت عمان برگزار شد.

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات لیبی، یمن، سوریه، لبنان و عراق گفتگو کردند.

دبیرکل اتحادیه عرب در جریان دیدار با بن علوی برای سلطان قابوس آرزوی شفای عاجل کرد.

ابوالغیط همچنین با «بدر بن سعود بن حارب البوسعیدی» وزیر دفاع عمان دیدار کرد.