در شرایطی که عوامل سریال پایتخت در حال تصویربرداری قسمـت‌هایی از این سریال که در نوروز ۱۳۹۹ پخش می‌شود در ورزشگاه آزادی حاضر شدند بخشی از فیلمبرداری این سریال با حضور بهتاش فریبا مقابل تماشاگران و تشویق او توسط حاضرین در استادیوم اختصاص داشت.

به همین علت وی در میان تماشاگران حاضر شد و برای آنها به شادی پرداخت و سپس این بازیگر برای هواداران حاضر در ورزشگاه دست تکان داد.

* تعدادی از هواداران که بدون بلیت به ورزشگاه آمده بودند بعد از ممانعت از ورود آنها از استادیوم آزادی خارج شدند.