علی فتح الله زاده امروز به عیادت مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال رفت. تاج از چند روز پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان ایرانمهر در تهران بستری شده است.

13981006000125_Test_NewPhotoFree (1)

شماری از اهالی فوتبال و ورزش به عیادت رئیس فدراسیون فوتبال رفتند.