اولین واکنش نیمه‌رسمی به ماجرای نرگس محمدی

منبع: برترین ها

10

1398/10/6

21:47


محمدرضا زائری، روحانی و مدرس دانشگاه به ماجرای ادعایی تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: محمدرضا زائری، روحانی و مدرس دانشگاه به ماجرای ادعایی تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی واکنش نشان داد.

اولین واکنش نیمه‌رسمی به ماجرای نرگس محمدی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو