غلامحسین کرباسچی در بخشی از گفتگو با خبرآنلاین درباره گمانه‌زنی‌ها بر سرلیستی اصلاح‌طلبان و احتمال حضور علی مطهری به عنوان یک اصولگرا در لیست اصلاح‌طلبان گفت: طرح این حرف‌ها که زود است و ما باید ببینیم که چه کسی تایید و چه کسی رد می‌شود. این حرف‌ها که ما ائتلاف نمی‌کنیم از سوی جمع موثر اصلاح‌طلبان مطرح نشده است و حالا ممکن است که کسی در جایی حرفی زده باشد.

وی افزود: عقل جمعی و عملکرد مجموعه اصلاح‌طلبان نشان داده است که براساس مصالح نه شعارهای سیاسی عمل کرده‌اند و در این انتخابات هم اگر احساس کنند که با هر کسی که ائتلاف کنند به نفع کشور است و از ورود نیروهای افراطی -که به جز بحث‌های سیاسی و شعارها کارنامه دیگری ندارند- جلوگیری کند، من فکر نمی‌کنم اصلاح طلبان از ائتلاف و اعتدال که به نفع کشور و خودشان است، دست بردارند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: در مورد سرلیستی هم باید بگویم که سرلیستی اصلا مهم نیست و چه بسا افرادی سرلیست بودند، اما آنهایی که در انتهای لیست بودند، بیشتر مورد اقبال مردم قرار گرفتند. در دوره‌های گذشته هم ما دیدیم که افرادی ممکن است اول لیست باشند، اما آدم‌های آخر لیست افراد بهتری باشند.