ویدیو اختصاصی؛ علیرضا حقیقی: می توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم؛ هواداران پرسپولیس در قلب من جا دارند

منبع: طرفداری

17

1398/10/6

22:38


مطالب مشابه


تصویری