ویدیو اختصاصی؛ مهدی ترابی: در خصوص مشکلات مالی تیم صحبتی ندارم؛ امیدوارم کالدرون با تیم ادامه بدهد

منبع: طرفداری

11

1398/10/6

22:43


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو