گسیل ناوشکن مجهز به بالگرد و هواپیمای جاسوسی توسط ژاپن به خلیج فارس

منبع: دوستان

14

1398/10/6

22:48


ژاپن با هدف اطمینان خاطر از امنیت آبراه نفتی در خاومیانه ناوشکن خود را که به بالگرد مجهز است، راهی منطقه می‌کند.

همچنین هواپیماهای جاسوسی ضد زیردریایی P-3C این کشور نیز بر امنیت نفتی نظارت خواهند داشت.

قرار است ناوشکن ژاپنی همراه با ۲۰۰ خدمه فوریه ۲۰۲۰ به خلیج فارس بیایند.

www.dustaan.com گسیل ناوشکن مجهز به بالگرد و هواپیمای جاسوسی توسط ژاپن به خلیج فارس

تصویری


ویدئو