احتمال تصویب محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلومتر بر ساعت معادل ۸۰ مایل در اتوبان‌های آلمان

منبع: دوستان

14

1398/10/6

22:48


«ساسکیا اسکن» رهبر جدید چپ‌ها در آلمان طرح محدودیت سرعت در اتوبانها تا ۸۰ مایل بر ساعت را داده است.

اما دار و دسته آنگلا مرکل با آن مخالف هستند.

از دهه ۱۹۷۰ بدین سو محدودیتی سراسری برای سرعت در بزرگراه‌ها تعریف نشده است.

از اوایل دهه ۱۹۳۰ و از زمان به قدرت گرفتن هیتلر، اتوبان در آلمان توسعه یافت.

www.dustaan.com احتمال تصویب محدودیت سرعت 128 کیلومتر بر ساعت معادل 80 مایل در اتوبان‌های آلمان

تصویری


ویدئو