نکاتی که در مورد غذاهای کنسروی باید بدانیم

منبع: دوستان

17

1398/10/6

23:31


اگر هنگام باز‌کردن قوطی متوجه ریختگی لاک یا لکه‌های سیاه‌رنگ و زنگ‌زده در جدار داخلی آن شدید از مصرف محصول بپرهیزید. لکه‌های زنگ‌زده، غذا را فاسد و شیمیایی می‌کند.

سیاه‌شدن جدار خارجی بدنه قوطی و البته رشد کپک روی آن نشان‌دهنده آن است که کنسرو در شرایط بهداشتی نگهداری نشده است و از خرید آن اجتناب کنید.

وقتی در قوطی را باز کردید، بلافاصله محتویات آن را درون ظروف شیشه‌ای بریزید. خوب است بدانید بر اثر باز‌شدن در کنسرو بخصوص کمپوت، اسید میوه با کمک اکسیژن هوا با دیواره فلزی قوطی واکنش نشان داده و ماده غذایی را مسموم می‌کند.

www.dustaan.com نکاتی که در مورد غذاهای کنسروی باید بدانیم

تصویری


ویدئو