امروز طبق وعده ای که باشگاه پرسپولیس داده بود ادامه مذاکرات وکلای باشگاه با برانکو در زاگرب باید صورت می گرفت.

این طور که از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد فعلا اتفاق جدیدی در روند این مذاکرات صورت نگرفته است و فعلا دو طرف در بن بست هستند. 

باشگاه پرسپولیس به دنبال پیگیری پیشنهادات سرمربی پیشین خود است و به همین دلیل در حال حاضر نتیجه ای بابت این مذاکرات صورت نگرفته است.

برانکو و دستیارانش یک میلیون یورو از پرسپولیس طلب دارند. او خواهان همه مبلغ قرارداد و ضمانت چگونگی پرداخت این پول است و از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس به دنبال تخفیف است.