به گزارش دنیای اقتصاد قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

براساس نرخ های اعلام شده قیمت خرید دلار آمریکا 12,850 (دوازده هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 12,950(دوازده هزار و نهصد و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 14,150(چهارده هزار و صد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو 14,250(چهارده هزار و دویست و پنجاه تومان) است.