استخدام نیروی خانم آشنا به قلمزنی در اصفهان

28

1398/10/8

12:49


به نیروی خانم آشنا به قلمزنی همراه با آموزش رایگان در اصفهان نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0313xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0990xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.